Vi er Danmarks første og eneste døgninstitution for anbragte børn og unge, hvor der udelukkende er faguddannet personale til at varetage børnenes behov for professionel hjælp. Vi er en lille fast personalegruppe, som kender børnene og deres ressourcer og problematikker- og vi gør IKKE brug af vikarer.
Vi er et lille opholdssted, men med store faglige kompetencer. Vi lægger stor vægt på videre- og efteruddannelse, så vi hele tiden udvikler os og indenfor det felt, som der er brug for i forhold til de indskrevne børn.
Vi har 6 pladser under SEL §43, stk.1, nr. 6.

Målguppen er børn og unge fra 6 – 17år (14 år ved indskrivning) og med mulighed for efterværn.

Vi har erfaring med børn og unge, som kan have lidt alvorlige omsorgssvigt/ vokset op under svære vilkår i de tidlige leveår og dermed har fået en tilknytningforstyrrelse.

  • Erfaring med børn og unge, som er født med en opmærksomhedsforstyrrelse, og som har svært ved at forstå den sociale kontekst og har brug for hjælp til dette.
  • Erfaring med børn og unge, der kan have været udsat for vold eller seksuelt krænkende adfærd og skal have hjælp til at have bearbejdet dette traume.
  • Erfaring med børn, som har boet i plejefamilie gennem mange år, og som nu er blevet for stor en mundfuld for plejefamilien og må i et mere professionelt miljø med tydelige omsorgspersoner.
  • Erfaring med børn og unge med en autismespektrumforstyrrelse og med stort behov for struktur og forudsigelighed.
  • Erfaring med børn med selektiv mutisme og kan hjælpe børn med denne udfordring gennem et længere forløb, hvor der arbejdes med tale, tilknytning og eksponering.
  • Erfaring med børn, som af pludseligt opståede problemer/ kriser i hjemmet, har brug for et professionelt miljø til at klare sig igennem denne situation.
  • Erfaring med børn og unge, som har en selvskadende adfærd.


Vi er i vores visitation meget opmærksomme på at indskrive børn, som passer ind i vores målgruppe, og som vurderes at kunne indgå i huset med den øvrige børne- og ungegruppe.

Visitation: Anette Kristoffersen